Postępowanie z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU Z ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

1. Nie umieszczaj zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oznaczonego powyższym symbolem łącznie z innymi odpadami.

2. Zużyty sprzęt może zawierać niebezpieczne substancje, elementy i części składowe, które mogą doprowadzić do skażenia środowiska,a w konsekwencji do zagrożenia zdrowia i życia ludzi.

3. Aby zapobiec potencjalnemu negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzkie i środowisko zwróć zużyty sprzęt do CartPoland lub odnieś go do zakładu przetwarzania zużytego sprzętu. Listę miejsc, gdzie można przekazać zużyty sprzęt znajdziesz na stronie internetowej urzędu miasta/gminy właściwego dla w twojego miejsca zamieszkania.

4. Przekazując zużyty sprzęt odpowiednim podmiotom dbasz o środowisko naturalne i bierzesz udział w systemie zbiórki , odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w sposób przyjazny środowisku.

*Na terenie województwa mazowieckiego działalność związaną z recyklingiem odpadów elektrycznych i elektronicznych prowadzi firma Thornmann Recycling w Warszawie,  Maklers Sp. z o. o. w Jabłonnie i zakład przetwarzania „STENA” w Warszawie. Instalację do regeneracji czynników chłodniczych posiada Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej „PROZON” w Warszawie.

Postępowanie z zużytym sprzętem

CartPoland Wólka Mińska ul. Olszowa 5, 05-300 Mińsk Mazowiecki Poland

Contact us

CartPoland
Wólka Mińska, Olszowa 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki Poland

office(at)cartpoland.pl
Tel. 795 183 316


Accept In accordance with the Personal Data Protection Act of 29 August 1997, Dziennik Ustaw No. 133, item 883) and in accordance with the Act on Rendering Electronic Services of 26 August 2002 (Dziennik Ustaw No. 144, item 1204), I agree to receive commercial information from CartPoland Maciej Twardowski, ul. Olszowa 5, Wólka Mińska, 05-300 Mińsk Mazowiecki and from other related entities by electronic mail. Your consent may be withdrawn at any time.

Cookie Policy

Our site uses cookies to enhance its functionality. If You continue to use the site, You accept the cookie policy terms.

Read more
Cartpoland